ارشد

فوق لیسانس به کل دنیایش با دنیای لیسانس فرق دارد. نمیدانم یادتان هست یا نه ولی زمانی که ارشد قبول شدم اینجا نوشتم که توروخدا برام دعا کنید ورودی بهمن باشم و چقدر نگران بودم. ولی الان که فوق لیسانسم را گرفتم خیلی خوشحالم و بیشتر از اینکه، همان مهرماه پرت شدم توی این دنیای جدید.

 مسلما این یکی از بهترین تصمیماتی بود که توی زندگیم گرفتم و پیشنهاد میکنم اگر بین گرفتن و نگرفتنش مردد هستید ارشد را بگیرید. اگر رفتید توش، خوب درس بخوانید و تمام انرژیتان را برایش بگذارید چون دوران آسانی نیست و نیاز به تلاش و تحقیق زیاد دارد. کلا با دوران لیسانس زمین تا آسمان فرق دارد. توی فوق لیسانس خودتی و خودت و باید یاد بگیری گلیمت را از آب بکشی بیرون. به غیر از تمام خوبی هایی که ارشد خواندن دارد خود کنکور خواندنش هم مزایای زیادی دارد که یکیش این است، درسهایی که دوران لیسانس شکمی پاس کردید این بار مجبور میشوید درست بخوانید و چون سنتان هم بیشتر شده بهتر درسهای قبل را یاد میگیرید. گرفتن فوق لیسانس لزوما برای آنهایی نیست که میخواهند استاد دانشگاه بشوند یا دکتری بخوانند. هر چند زمینه را فراهم میکند و حداقل اگر روزی دلتان خواست دکتری بخوانید فوق لیسانس داشتنتان کار را آسان میکند. بهرحال همیشه آدم یکجور فکر نمیکند و دغدقه هایش یک موضوع نیست. دو سال دیگر معلوم نیست درمورد اعتقاداتی که الان داریم یا احساساتی که الان داریم تجربه میکنیم چه نظری داریم. 

/ 0 نظر / 56 بازدید