شکر

و مکرو و مکرالله فالله خیر الماکرین (آنان مکر کردند ، و خدا هم مکر کرد ، و خدا بهترین مکر کنندگان است)

 

خدایا شکرت، شکرت که تو رو دارم. شکرت که خودت مراقبمی. اگه امروز می رفتم اگه امروز نبودم ... وای فکرشم نمی تونم کنم. چطور ساعت 5 آماده شدم که با دوستم برم و دقیقا زمانی که می خواستم کفشمو بپوشم زنگ زد که نمی تونم بیام. اگر امروز خونه نبودم. وای خدایا شکرت. قربونت برم که همه ی کارات رو حکمته. اگه نبودم معلوم نبود چه بلایی سر مامانم میومد. خدایا فقط می خوام تا صبح شکرتو بگم ... شکر ... شکر ... شکر ...

/ 1 نظر / 7 بازدید
محمد

خدا بد نده چي شده بود؟[سوال]